Skip navigation


Notice Board

Before you start your application

This application takes about 20 minutes to complete. You can save your application at any time and return to it later.

You will need :

 • An idea of which qualification you want to study. If you're unsure, learn more about our qualifications. at UM Website
 • Information about your schooling and any previous tertiary study.

If you already have an account, please login to MAYA and click admission tab if you are :

 • Continuing an application
 • Returning student to further study
Further enquiries please refer to Quick Guide on how to log in to MAYA & submit enquiry via Maya Enquiries.
Pengambilan Kemasukan Semester 1, Sesi Akademik 2021/2022
     Program Khas Bahasa Arab (PKBA)


Program Khas Bahasa Arab (PKBA)

Maklumat Lanjut

Tarikh Permohonan
 • 10 Jun 2021
Tarikh Tutup Permohonan
 • 16 Jun 2021
Syarat Kemasukkan

  SYARAT MINIMUM

  Syarat Am Universiti

 • Lulus Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf.
 • Mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (2013 dan keatas).

 • SYARAT KHAS PROGRAM

  SPM Aliran Sains

  Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah;

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Maharat al-Quran / Al-Syariah
 • Pendidikan Syariah Islamiah / Hifz al-Quran / Usul al-Din
 • Tasawwur Islam;

 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan
 • Pertanian
 • Sains Komputer
 • Geografi
 • Matematik

 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.


  SPM Aliran Sastera

  Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah;

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Maharat al-Quran / Al-Syariah
 • Pendidikan Syariah Islamiah / Hifz al-Quran / Usul al-Din
 • Tasawwur Islam;

 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Sains / Sains Tambahan
 • Kesusasteraan Melayu
 • Geografi
 • Matematik
 • Pertanian
 • Perniagaan
 • Ekonomi
 • Prinsip Perakaunan
 • Sains Komputer;

 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Dokumen Perlu Dimuatnaik
 • Kad Pengenalan / MyKad calon
 • Kad Pengenalan / MyKad Ibu Bapa calon
 • Salinan Keputusan SPM
 • Semua sijil-sijil pengajian

Nota Penting
 • Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses
 • Calon yang disenarai pendek untuk temu duga akan dihubungi melalui email / panggilan telefon
Manual Pengguna

Pengambilan Kemasukan Semester 1, Sesi Akademik 2021/2022
     Saluran Terbuka Universiti Malaya (SATU)


Saluran Terbuka Universiti Malaya (SATU)

Maklumat Lanjut

Tarikh Permohonan
 • 10 Mei 2021
Tarikh Tutup Permohonan
 • 3 September 2021 (Program bertemuduga)
 • 17 September 2021 (Program tanpa temuduga)
Syarat Permohonan
 • Warganegara Malaysia
 • Tidak aktif mana-mana pengajian di Universiti Awam (UA) ketika permohonan dibuat
 • Memenuhi Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program seperti di capaian: www.umcced.edu.my
Dokumen Perlu Dimuatnaik
 • Kad Pengenalan / MyKad calon
 • Semua sijil-sijil pengajian: Diploma / Sijil STPM / SPM / A Level / IB / AUSMAT (yang berkaitan)
 • Sijil MUET/IELTS/TOFLES
 • Transkrip penuh akademik (Sem 1 hingga akhir) (jika berkaitan)
 • Surat pengesahan tamat pengajian (jika berkaitan)
 • Keputusan Bahasa Melayu Julai (jika berkaitan)
Nota Penting
 • Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses
 • Wang proses RM300.00 perlu dijelaskan secara dalam talian sebelum pengesahan permohonan
 • Calon yang disenarai pendek untuk temu duga akan dihubungi melalui email / panggilan telefon selewat-lewatnya minggu kedua bulan September 2021

   New user?

Click below to create a new account

   Login

Please login to MAYA Portal and click on Enquiries > Helpdesk menu to lodge your problem.

Admission : Process Flow